หากท่านไม่ค่อยรู้เรื่องการสมัคร อีเมล์ ก็สามารถปฏิบัติได้อย่างสบาย

โดย เข้าเว็บ www.gotoknow.org  แล้วคลิกที่ สมัคร จากนั้นกรอกข้อมูลที่เป็นจริงตามช่องต่างให้ครบ แล้วคลิกที่ สมัครสมาชิก ส่งพึงจดจำคือ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน