ในวันที่ 4 พ.ค. 2549 เจ้าหน้าที่สคส. ได้มาเยี่ยมหน่วยงานห้องผ่าตัดเพื่อขอศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ความรู้สึกแรกของเราทุกคนคือ กลัว (จนอุจจาระขึ้นสมอง)วิตกกังวล ตื่นเต้น ประหม่า ที่จะต้องพูดคุยเรื่องราวตอนเช้าต่อหน้าคนแปลกหน้า (ไม่ใช่คนหน้าแปลก) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มา 3 คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของบำราศอีก 3 คน พร้อมอุปกรณ์ เช่น VDO กล้องถ่ายรูป รู้สึกเหมือนได้เป็นดาราจำเป็น แต่ก็รูสึกดีใจไม่ใช่น้อยที่หน่วยงานได้รับความไว้วางใจการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในวันนั้นของการพูดคุยทุกเช้า (Morning Talk) ที่มีการทำ AAR ในผู้ป่วยทำ ICD จึงมีทั้งผู้ที่ตื่นเต้นและผู้ที่ทำใจได้แสดงความคิดเห็นเป็นธรรมชาติ ซึ่งผลที่ได้คือเจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมในการหาข้อมูลมาร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินี้ และรู้สึกโล่งใจที่วันนั้นผ่านไปด้วยดี เฮ้อ......โล่งอก