สวัสดีครับสมาชิกที่รักทุกท่านหน้านี้ของเราจัดไว้ให้กับสมาชักได้นำประสบการณ์ ปัญหาที่พบ ในการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือให้สมาชิกช่วยแก้ปัญหาให้
ขอบคุณครับ