การพัฒนาระบบ web Template

School website

เนื่องจากปัจจุบัน รับหน้าที่เป็นผู้ดูแล web (Web Master) ของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากคือ ไม่มีใครช่วยทำ ในการณ๊ที่ต้องการนำเอาเนื้อหาใหม่ๆ ขึ้นเสนอ บน website และอีกประการหนึ่งคือ กรณีมีข่าว เรื่องราวใหม่ๆ ก็ไม่สามารถเสนอได้ทันที กว่าจะเผยแพร่บน web ก็ กลายเป็นข่าวล้าสมัย สาเหตุที่สำคัญคือ ผู้ที่จะเสนอเนื้อหาผ่าน web จะบอกว่า ไม่มีความรู้ในการเขียน Web ดังนั้น จึงไม่มีผู้ที่จะมาช่วยทำ ซึ่งจะต้องพยายามแก้ปัญหา

      สิ่งที่พัฒนาได้อีกอย่างในวันนี้คือ ทำ web template คือ รูปแบบสำเร็จเอาไว้ เป็นช่องๆ เพราะเราจะเห็นได้ว่า หน้า webpage จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้แก้ไข เช่นส่วนเมนู ดังนั้น จึงสร้างแบบเอาไว้ เมื่อเวลาสร้าง page ใหม่ ก็สร้าง เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ง่ายคงเดิมก็ Includ เข้ามาวางทำให้ ง่ายขึ้นมาก และเมื่อนำมาผนวกกับการใช้ RTE (rich text editor) ก็ทำให้ สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ง่ายมาก ไม่ยุ่งยากเรื่องการแก้ไข ส่งข้อมูล และไม่ต้องมีความรู้ในการเขียน page เพราะสามารถพิมพ์ผ่านหน้า website ได้เลย วันนี้จึง ลองกลับมารื้อฟื้นการพัฒนา RTE (Rich Text Editor) อีกครั้ง และสามารถพัฒนาได้เสร็จ สิ่งที่จะทำต่อไปคือ หาผู้มารับผิดชอบว่า ใคร จะรับผิดชอบ ส่งข้อมูล หรือพิมพ์ข้อความในเรื่องใด หรือหัวข้อใด

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.ความเห็น (1)

ไพบูลบ์
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้ดีครับ