ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มมส จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ตาม กพร. และการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ"   ในวันที่ 10 พ.ค. 49  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 มมส ที่ตั้งขามเรียง ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามหรือขอเข้าร่วมได้ที่ 043-754322-40  ต่อ 1321 หรือ 043-754241  ค่ะ