นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต


ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) "ศ.อ.ศ.อ."
Username
srichao
สมาชิกเลขที่
2399
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
  •  ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อ นายชิต วิหคโต มารดาชือ นางเก็บ วิหคโต (ปัจจุบัน (2550) อายุ 91 ปี ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2550) มีพี่น้อง 5 คน คือนางปราณี เสือเมือง ดร.ปรีชา วิหคโต นางราตรี พันธุเณร นายศรีเชาวน์ วิหคโต ดร.ศิริพร วิหคโต
  • การศึกษา จบการศึกษาสูงสุด คม. (วิจัยการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รับราชการเมื่อ 1 สิงหาคม 2520 ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  • ปัจจุบันปฏิบัติงานด้าน ICT รับผิดชอบเป็น ผู้ดูและระบบ / webmaster / พัฒนาบุคลากรด้าน ICT / และพัฒนาระบบ ICT เพื่อพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน ประสบการณ์ที่ผ่านมา คือ ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ประเมินผล วางแผน และการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • เคยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม และศึกษาดูงานที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา คานาดา และ อินโดนีเซีย
  • ผลงานล่าสุด การพัฒนาระบบ website สำเร็จรูป Web Template  การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล e-Training
  • ความภูมิใจในชีวิตราชการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการศึกษานอกโรงเรียน ของคุรุสภา ในระดับประเทศ เมื่อปี 2536
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท