บันทึกแรกสุด  ในการเรียนรู้เรื่อง Blog

เป็นเรื่องใหม่(จริง ๆ)  พบว่าเป็นระบบที่มีคุณค่าในแง่ของการนำไปใช้งานการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่มีความง่ายมาก ๆ   ไม่เน้นรูปแบบราชการ   ที่ทุกคนสามารภทำได้โดยไม่ยาก