บันทึกแรกสุด ในการเรียนรู้เรื่อง Blog

เป็นเรื่องใหม่(จริง ๆ) พบว่าเป็นระบบที่มีคุณค่าในแง่ของการนำไปใช้งานการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่มีความง่ายมาก ๆ

บันทึกแรกสุด  ในการเรียนรู้เรื่อง Blog

เป็นเรื่องใหม่(จริง ๆ)  พบว่าเป็นระบบที่มีคุณค่าในแง่ของการนำไปใช้งานการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่มีความง่ายมาก ๆ   ไม่เน้นรูปแบบราชการ   ที่ทุกคนสามารภทำได้โดยไม่ยาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลาความเห็น (4)

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     เห็นด้วยกับอาจารย์ และยินดีต้อนรับสู่ชาวบล็อกครับ
จตุพร
IP: xxx.150.132.18
เขียนเมื่อ 

         ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog พื้นที่แห่งการเรียนรู้อันไพศาลและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่างๆเข้าไปแลกเปลี่ยนที่ Blog ผมได้ครับ

ทัศนีย์
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 
หวังว่าคงจะได้ใช้ประโชน์ เต็มที่ในงานวิจัยของเรานะคะ
Tadsanee
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโครงการวิจัยฯค่ะ  คงจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยทำให้โครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จนะคะ 

ตอนที่คณะวิจัยมาเยี่ยม สพท.และโรงเรียน ได้บันทึกไว้ว่า

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ผู้บริหารมีความสนใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบเพื่อรองรับงานด้านต่างๆของโรงเรียน การบริหารมีจุดเด่นที่กำหนดให้มีการประชุมที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/นโยบายกับการปฏิบัติงาน โรงเรียนให้ความสำคัญกับระบบดูแลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

อย่าลืมแจ้ง ผอ.ด้วยนะคะว่าท่านไปประชุมแล้วได้บล็อกตามที่ตั้งใจไว้และจะใช้เป็นพื้นที่นี้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไป