ความเห็น 30183

บันทึกแรกสุด ในการเรียนรู้เรื่อง Blog

Tadsanee
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโครงการวิจัยฯค่ะ  คงจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยทำให้โครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จนะคะ 

ตอนที่คณะวิจัยมาเยี่ยม สพท.และโรงเรียน ได้บันทึกไว้ว่า

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ผู้บริหารมีความสนใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบเพื่อรองรับงานด้านต่างๆของโรงเรียน การบริหารมีจุดเด่นที่กำหนดให้มีการประชุมที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/นโยบายกับการปฏิบัติงาน โรงเรียนให้ความสำคัญกับระบบดูแลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

อย่าลืมแจ้ง ผอ.ด้วยนะคะว่าท่านไปประชุมแล้วได้บล็อกตามที่ตั้งใจไว้และจะใช้เป็นพื้นที่นี้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไป