วันนี้เป็นวันดี เป็นศรีวัน ที่เรามาพบกัน และจะเรียนรู้ร่วมกัน