ได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศ ให้กับผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่าน ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่

http://202.143.141.238/ppt/ict.htm