โรงเรียนบ้านบัววัด

คำขวัญโรงเรียนบ้านบัววัด "เรียนดี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม"

วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านบัววัด

" เน้นคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองได้

มีการจัดการเรียนรู้ ความถนัด ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรัก

และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ

และชุมชนร่วมรับผิดชอบ"

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบัววัด  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ที่ตั้ง บ้านบัว หมู่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง 7 ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง 4 ที่

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  69  คน

ข้าราชการครู  6  คน              

ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ  นายประวิทย์  มุขมณี

การบริหารงานแบ่งออกเป็น  5 งาน ดังนี้

1. งานบริหารวิชาการ

2. งานบริหารงบประมาณ

3. งานบริหารบุคคล

4. งานบริหารกิจการนักเรียน

5. งานบริหารทั่วไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทศพรความเห็น (6)

นางชุติพันธ์ นามท้าว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจในความสำเร็จนะคะ

นางอรพิน กกไธงสง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

เรืองรัตน์ โคสะสุ
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ทศพรที่รัก ขอชื่นชมในความสามารถอย่างมากเลยนับเป็นความโชคดีของเด็กๆชาวบัววัดที่มีโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดี

เรืองรัตน์ โคสะสุ โรงเรียนบ้านนาเมือง สพท.อบ.1

http://gotoknow.org/ruangrut

 

 

อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

พี่เข้ามาเยี่ยมชม Blog มีเรื่องน่ารู้น่าสนใจมากมาย ดีใจด้วยนะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำ Blog

http://gotoknow.org/orason99

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง

ลลิตา ปัตถาสาย
IP: xxx.180.167.8
เขียนเมื่อ 

หนูด.ญ.ลลิตา ขอแสดงคามยินดีกับคุณครู ทศพร

หนูก็ได้จบป.6มาต่อโรงเรียนน้ำขุ่นหนูรักครูนะคะ