นาย มนูญ บรรณวงศิลป์

บุคลากร ชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8)
กองการเจ้าหน้าที่
Usernamemanman
สมาชิกเลขที่5070
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

        นายมนูญ  บรรณวงศิลป์  ตำแหน่งบุคลากร ชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8)

           สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           การศึกษา จบกฎหมายปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            ปัจจุบัน เป็นหัวหน้างานสวัสดิการ และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ด้านวิชาการ

            สิ่งที่สนใจและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  คืองานวิจัย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานด้านสวัสดิการ งานด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระบบความก้าวหน้าของราชการ ระบบประเมิน และงานวิจัยสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล