เป็น Blog  เพื่อการเรียนตามสะดวก หรือ เรียกอีกอย่างว่า เรื่อยๆ ค่อยมาเรียน (ใช้เฉพาะในที่นี้เท่านนั้นนะครับ)