KMโรงเรียนตะคร้อพิทยา

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2549

วันนี้ โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพท.นว.เขต 3 ได้จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม ให้กับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยยึดหลัก "ไตรสิกขา"

                                           คือ ศีล สมาธิ ปัญญา..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพท.นว.เขต 3ความเห็น (3)

ครูสังวร
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ ครับอาจารย์ เด็กของเราจะได้เป็นพลเมืองดี ของชาติ และของโลกต่อไป

ทัศนีย์
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่อาจารย์นำบล็อกมาเข้าชุมชนโครงการวิจัย

นี่เป็นเพียงขั้นที่ 1 ค่ะ  เราคงได้ทำกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมกันต่อไปอีก 2 ปี  เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยมที่เจตและโรงเรียน เราได้บันทึกความประทับใจไว้ว่า

โรงเรียนตะคร้อวิทยา กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดมหกรรมท้องถิ่น เพื่อหางบประมาณในการสร้างถนน ประตูโรงเรียน อุปกรณ์วงดุริยางค์โรงเรียน   โรงเรียนมีโครงการหลากหลาย ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ที่เน้นการสร้างอาคารสถานที่  สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสำหรับให้นักเรียนพักผ่อน จัดโครงการถวายความดีแด่พระมหาราชินี โครงการรักการอ่าน โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้โรงเรียนได้แสดงผลงานของครูและนักเรียน รวมทั้งได้มีโอกาสฝึกทักษะการออกร้านในชุมชน ผู้นำมียุทธศาสตร์การทำงานที่เน้นการให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วม และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น  ครูส่วนใหญ่ยังเป็นครูหนุ่มสาว มีอายุน้อย มีความกระตือรือร้น และร่วมกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นได้มาก  โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง (135 ไร่)  

ยังมีเรื่องดีๆมาแลกเปลี่ยนกันอีกไหมคะ

tadsanee
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

วันที่ 22-24 มิ.ย มีการประชุมปฏิบัติการนักจัดการความรู้ที่พิษณุโลก   อาจารย์ในฐานะคุณวิศาสตร์จะไปด้วยหรือเปล่าคะ  ถ้าไม่ไปเวลาทีมเขากลับมาแล้วช่วยสอบถามเรื่องเล่าเร้าพลังนะคะแล้วนำมาใส่ในบล็อกนี้ด้วยค่ะ