การจัดเวทีประชาคม

การทำแผนชุมชน
บ้านทุ่งขาม   หมู่ที่ 6   ตำบลใหม่พัฒนา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนำร่อง  ที่ได้รับการคัดเลือกจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจน  และการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน ดังที่จะนำเสนอในตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ บ้านทุ่งขามความเห็น (2)

IP: xxx.7.174.64
เขียนเมื่อ 
มีอะไรน่าสนใจบ้างเหรอ
กิ๊ฟ
IP: xxx.7.174.64
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่บอกสถานที่ท่องเที่ยวบ้างล่ะอย่างเช่นดอยฮาง