น้ำตกวังน้ำวิ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  แยกจากถนนพหลโยธินไปเพียง 1 ก.ม.  เป็นน้ำตกที่มีแหล่งกำเนิดจากน้ำที่พุขึ้นมาจากบริเณต้นน้ำเหนือน้ำตกประมาณ 1 ก.ม. เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถินที่กำลังได้รับการพัฒนาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในชุมชน