การจัดการความรู้

ทำไม ? ต้องKM
ทำไม ? ต้อง KM....ก็เพื่อให้สามารถนำประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
มีอะไรจะแลกเปลี่ยน KM ยินดีนะครับ