วันนี้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เชิญตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวม 17 เขต และตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยฯ มาอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมนักจัดการความรู้ด้าน IT และการสร้าง Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องอบรม 2-3 ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

            เราชาว สพท.สุพรรณบุรี เขต 2 มาด้วยกัน 7 ชีวิต เริ่มเรียนรู้การสร้างและใช้ Blog กันแต่เช้ากับ อ.โอฬาร คำจีน จากการทดลองฝึกปฏิบัติทำให้พวกเราทุกคนอยากจะกลับไปขยายผลให้เพื่อน ๆ เราได้ทดลองเข้ามาใน Blog อย่างเราบ้าง....ดีใจจัง! ตอนนี้ชาว สพท.สุพรรณบุรี เขต 2...เรามีเวทีที่ได้พบกันแล้วนะ....