ปัจจุบันนี้เราคงจะได้ยินคำว่า “การจัดการความรู้” อยู่บ่อยๆ  ซึ่งตอนแรกก็งง ! เหมือนกัน แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรมแล้ว  แนวคิดดังกล่าวมิใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด เป็นเรื่องที่เราทำกันมานานแล้ว เพียงแต่เรายังไม่ได้จัดระบบการจัดการความรู้เท่านั้นเองการจัดการความรู้เริ่มที่งาน ไม่ใช่เริ่มที่ความรู้ ก้าวแรกของการจัดการความรู้คือการที่คนในหน่วยงานมาประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนด “ผลสัมฤทธิ์อันสูงส่งของงาน” ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน  ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการและเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เรียกว่า บล็อก นั้นเอง

     วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มการใช้  บล็อก  ก็ยังต้องฝึกใช้ บล็อก  ต่อไปและจะนำไปเผยแพร่ให้แก้คณูครูในโรงเรียนบางลี่วิทยาได้รู้จัก บล็อก ด้วย