ความเห็น 67278

ครูก็มีอิทธพลต่อเด็ก

เขียนเมื่อ 

เห้นด้วยอย่างยิ่ง

แต่งให้งามแต้ๆเน้อ