คลองสวยน้ำใส ตอนจบ

รู้สึกว่าดีขึ้น ขยะลดลง น้ำใสขึ้น ทัศนียภาพดีขึ้น นักเรียนมาทำกันแล้ว ดูคลองใสขึ้นกว่าเก่า ช่วยกันพัฒนาดี ตอนแรกขยะเยอะ ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้ว คนผ่านไปมาเห็นว่าคลองสะอาด ถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆ ชาวบ้านอาจมาช่วยก็ได้ เพราะทำประโยชน์ให้กับชุมชน

(คลองสวยน้ำใส ตอน 4)

ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่ารู้สึกอย่างไร ดี -ไม่ดี เอาให้รู้ว่าชุมชนได้อะไรบ้าง จากที่เราไปทำๆกันมา ถามและบันทึกให้ละเอียด...แค่คนเดียวพอ ผมหมายถึง ให้นักเรียนหนึ่งคนไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องมาหนึ่งคน "อ้อ ! อย่าลืมให้ใครไปสัมภาษณ์เจ้าคณะตำบลและนายกอบต.มาด้วยล่ะ" 

จากที่นักเรียนบันทึกคำสัมภาษณ์ส่ง คำถามที่นักเรียนใช้คล้ายๆกัน คือ คิดอย่างไรกับขยะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ ควรทำต่อ ? ผู้ถูกสัมภาษณ์ก็หลากหลายใช้ได้ 

พระครูพิทักษ์ ชัยสิทธิ์ : เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง(เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์)

รู้สึกว่าดีขึ้น ขยะลดลง น้ำใสขึ้น ทัศนียภาพดีขึ้น นักเรียนมาทำกันแล้ว ดูคลองใสขึ้นกว่าเก่า ช่วยกันพัฒนาดี ตอนแรกขยะเยอะ ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้ว คนผ่านไปมาเห็นว่าคลองสะอาด ถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆ ชาวบ้านอาจมาช่วยก็ได้ เพราะทำประโยชน์ให้กับชุมชน

นายประมวล บำรุงดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ดีขึ้นมากในเรื่องความสะอาด กลิ่นของน้ำเสีย การทำความสะอาดคลอง ต้องทำให้เห็นจริง แต่มองภาพรวมก็ได้ประโยชน์ เพราะประชาชนที่ผ่านไปมาเห็นคุณค่าของน้ำ ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่อง ประชาชนอาจไม่กล้าทิ้งขยะ

(นายประมวล บำรุงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง)

นายกิตติศักดิ์ นาคมี : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

คลองน้ำใส สะอาดขึ้น ปลอดจากขยะ น้ำไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น แบ่งเบาภาระให้กับคนงานของ อบต. เป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านและเยาวชน  อบต.จะนำโครงการนี้ไปเผยแพร่

พระอำนวย สุขโชติ : วัดบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์

ดีขึ้นประมาณ 60 % ขยะน้อยลง หญ้าไม่รก น้ำเริ่มดีขึ้น สะอาดขึ้น คนไม่ค่อยกล้าทิ้งขยะ เมื่อติดป้ายรณรงค์ไม่ให้ทิ้ง รักษาแม่น้ำลำคลอง รักษาสิ่งแวดล้อม ชีวิตสัตว์น้ำดีขึ้น ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำมากขึ้น

นางวิราวรรณ ชาตินันท์ : เจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ขยะลดลง น้ำไม่ค่อยเหม็น  ผู้คนไม่ค่อยกล้าทิ้งขยะ สะอาดขึ้นมาก ช่วยแบ่งเบาภาระ และเป็นหน้าตาให้ อบต. 

นายสุเทียบ เข็มผะกา : นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

เป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ ทำให้เยาวชนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

นางบรรจง ฉิมปรางค์ : รับจ้าง

ขยะลดลง ทัศนียภาพดีขึ้น ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นางรัสมี มั่นชาวนา : แม่ค้า

มีความสะอาดดี แต่เดิมสกปรก มีผักบุ้ง ขยะต่างๆ ลอยเต็มไปหมด ตั้งใจกันดี สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น มีคนชมว่าพัฒนา ซื้อของมากขึ้น แต่แรกไม่รู้ว่าทำ แต่พอแจกแผ่นพับจึงรู้ จะมาแก้ปลายเหตุไม่ได้ ต้องโทษพวกทิ้ง ต่อให้พัฒนาอย่างไร ถ้าคนยังทิ้งไม่หยุด ก็ไม่สะอาด ทำอย่างไรให้คนทิ้งถูกที่จะดีกว่า พอนักเรียนหยุดทำ เดี๋ยวก็สกปรกอีก

นางวนิชา นิ่มอเนก : แม่ค้า

รู้สึกดี สะอาดดี คลองสะอาดขึ้น ไม่เหมือนเมื่อก่อน เห็นน้ำใจของเด็กในการทำโครงการ เกิดสำนึกในการทิ้งขยะ จะไม่ทิ้งขยะให้เกิดมลพิษทางน้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เหมือนเก่า ที่มีทั้งผักบุ้ง ลูกมะพร้าว และขยะมากมาย ตอนนี้สะอาดดี

นายมาลัย หุ่นทอง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

รู้สึกยินดีที่เห็นเด็กนักเรียนร่วมมือร่วมใจ พัฒนาคลองหลังวัดให้ดูดีขึ้น ผู้คนรู้สึกว่าน้อยครั้งจะเห็นนักเรียนช่วยกันทำแบบนี้ สะอาดขึ้น สัตว์น้ำมาอาศัยอยู่เยอะ ชาวบ้านลดการทิ้งขยะ

นางสาวจันทิรา อินอ่อน : เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

เป็นผลดีต่อทุกคน ทำให้ชาวบ้านสุขภาพดีขึ้น ภูมิทัศน์สะอาดตาขึ้น ขจัดปัญหาเรื่องสิ่งปฏิกูลในน้ำ

พระณรงค์ อนุโน : วัดบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์

สะอาดขึ้น เป็นตัวอย่างให้ชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของหมู่บ้านตนเอง ผู้คนที่ทิ้งขยะจะละอายใจ เนื่องจากนักเรียนเขียนป้ายรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ขยะลดลง เนื่องจากเป็นบริเวณที่ผู้คนผ่านไปมา ทั้งที่ขับรถและรอรถ เมื่อมีถังขยะ จะทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งในคลอง ถึงจะยังมีทิ้ง แต่ก็น้อยลง

นางวาสนา ตุ่นป่า : แม่ค้าขายผลไม้

คลองสะอาดตาขึ้นเยอะ ผักบุ้ง วัชพืชไม่มีแล้ว น้ำไม่เน่า มีปลามาอยู่ มีชีวิตชีวาขึ้น ภาพลักษณ์วัดดูดีขึ้น เป็นการดูแลชุมชน  ชาวบ้านเกิดจิตสำนึกรักชุมชนของตนเองมากขึ้น

พระคะแนน มหาญาโณ : วัดบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์

ดีมากเลย สะอาดขึ้นมาก ช่วยกันลอกคลองบ่อยๆก็ดี เพราะพระที่วัดได้แต่ตัดหญ้าอย่างเดียว ทำแค่พอทำได้ แค่ความสามารถของตัวเอง อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน ใจจริงอยากทำคลองให้เหมือนที่อื่น ข้างคลองมีที่นั่งเล่น ปลูกบัวและมีเรือเล็กๆไว้แต่งบัวในคลอง

นายเต อัครโชติรัตน์ : ค้าขาย

ดูน่าอยู่ สะอาด เศษขยะลดลง บริเวณวัดน่าอยู่

พระ(ไม่แสดงตน) : วัดบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์

มันก็ดีแหละ เดี๋ยวมันก็เหมือนเดิม

นางลำภู รักธรรม : แม่ค้าส้มตำ

ขยะลดลง ไม่มีเศษวัชพืช ถังขยะตั้งเป็นจุด มีป้ายรณรงค์ ไม่มีเศษขยะอุดตันท่อ ซึ่งทำให้น้ำไม่ไหล น้ำเน่าเสียลดลง คนผ่านไปมาเกิดความละอาย ไม่กล้าทิ้งขยะ สภาพแวดล้อมดีขึ้น เห็นความตั้งใจจริงของนักเรียนในการทำโครงการ

นายอรุณ โพธิ์ศรี : เกษตรกร

คลองดูสะอาดดี น้ำไม่เน่าเสีย น้ำในคลองสูบเข้านาได้ วัดและอบต.เป็นหน้าเป็นตา

ฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการคลองสวยน้ำใสทั้งลายแล้ว พอรู้ใช่มั้ยครับว่าชุมชนได้อะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ปลื้มกับความสำเร็จ
 • มีความสุขและชื่นใจกับกิจกรรมที่เด็กวัยเรียนทำได้
 • ผู้ใหญ่ควรสำนึกนะคะ
 • หวังอย่างนั้นครับ สำนึกดีๆร่วมกัน
 • ขอบคุณครูคิมครับ
เขียนเมื่อ 


ทักทาย ทักทายค่ะ

ดีจังเลยนะค่ะที่มีอาจารย์น่ารักแบบนี้นะค่ะ เด็ก ๆ ๆเลย

พลอยสำนึกดีไปด้วย

ครูอ้อยมาเยี่ยม และให้กำลังใจกับกิจกรรมดีดีที่น่าชื่นชมมากๆๆค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์

ขอบคุณsunladyณไทรย้อยครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ธนิตย์ ติดตามคลองสวย น้ำใส ด้วยน้ำมือที่ช่วยกัน มาทุกตอน

กิจกรรมอย่างนี้ต้องช่วยกันเสริมแรงครับ

 • รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับ
 • ขอบคุณครูอ้อยครับ
 • เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเองพอสมควรครับ
 • ขอบคุณวอญ่าที่ติดตามอย่างสม่ำเสมอครับ

ปลูกจิตสำนึกดี...สังคมดี - - ด้วยรีเจนซี่...

เอ้ยยยย...!!! - - ไม่ใช่

555+

สวัสดีค่ะครู...มาทักทายและเป็นกำลังใจให้นะคะ

แบบนี้คลองคงสวยไปได้อีกนานเลย

ที่นี่ก้อมีนะคะปัญหาคลองๆ ส่วนใหญ่เกิดจากความมักง่าย

ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาในภายภาคหน้าของชาวบ้านริมคลอง

ทั้งๆ ที่มันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเค้าเอง

คลองเล็กๆ หลังบ้านของปุ้ยมีแต่ขยะค่ะ รณรงค์กันเท่าไหร่

ก็ไม่เกิดผล พักเดียวขยะก็กลับมา...

จริงๆ คิดว่า การรณรงค์นั้นคงไม่ได้ไปฝังตัวอยู่ในจิตใจเสีย

มากกว่า เพราะถ้ามันถูกเก็บไว้ในใจและจิตสำนึกจริงๆ

มันก็คงเป็นกระจกสะท้อนว่าเค้าเป็นคนทำลาย

ไม่ใช่มานั่งบ่นไปวันๆ ว่าทำไมขยะมันเยอะแบบนี้ มาจากไหน

หรือทำไมน้ำมันเน่าแบบนี้...

ทุกวันนี้ช่วงหน้าน้ำหลาก หากน้ำท่วมขึ้นถึงบ้านใคร บ้านนั้น

มีอันต้องทำหน้าเบ้ เวลาลุยน้ำ

ปุ้ยบอกความรู้สึกไม่ถูก ไม่ใช่เรื่องตลก...แต่บางครั้งอด

หัวเราะให้กับความเห็นแก่ตัวของคนบางคนไม่ได้

เคยเข้าร่วมโครงการของหมู่บ้านเหมือนกันค่ะ

แต่พอนานไป ความท้อแท้ก็มาเยือน

ต้องทำใจยอมรับว่าในบางพื้นที่ของโลกใบนี้ มีคนที่

งี่เง่าเกินกว่าจะรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาอยู่มากเกินไป

และพวกเขาเหล่านั้นก็เกินจะเยียวยาจริงๆ

เพราะความอดทนของคนที่เฝ้าระวังและดูแลใส่ใจ

ก็หมดลงได้เหมือนกัน

เรื่องอาจเป็นดูคล้ายกับว่า พวกเขาอาจจะไม่มีความพยายาม

ให้มากอย่างที่บางคนพูด แต่ถ้าไม่ได้ยืนอยู่จุดเดียวกับ

พวกเขาก็คงไม่มีวันเข้าใจ

...........

เป็นกำลังใจให้อาจารย์ และน้องๆ นะคะ

 • เห็นภาพครับ สภาพคงคล้ายๆกัน มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ
 • แค่ให้เด็กๆได้เรียนรู้สภาพปัญหาครับ อย่างอื่นถ้าได้ด้วย ก็เป็นของแถม..
 • แต่เมื่อฟังชุมชนพูด ก็น่าจะได้อะไรๆบ้างเหมือนกัน
 • ขอบคุณหญิงปุ้ยณG2K ครับ
เขียนเมื่อ 

สำนึกดี สำนึกรักบ้านเกิดค่ะ คุณครูธนิตย์

ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนใดๆ สาธุ ครูดี น้ำใจงาม ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆวันหน้าเรามีตัวแทนรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

โลกสดใสด้วยความดีค่ะ อยากให้มีอย่างนี้ทั่งประเทศ ทุกหย่อมหญ้านะคะ เพื่อสังคมโลกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณkrutoiมากครับ

Noo Ying
IP: xxx.172.133.24
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เก่งมากๆเลยค่ะ   หนูจาติดตามชมตอนต่อๆไปค่ะ

 

สวัสดีค่ะพี่ธนิตย์

อิอิ ทันตอนจบพอดีเลย

เป็นกำลังใจให้อาจารย์และหนู ๆ น่ะค่ะ

                              ลองเล่นดูน่ะค่ะ

                   ได้ผลยังไงก็แจ้งให้ทราบหน่อย ^ ^

                       ขอให้มีความสุข กับทุกๆ วันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูธนิตย์

·       ขอชื่นชมโครงการต่างๆของอาจารย์มากเลยค่ะ

·       มีประโยชน์ต่อชุมชนและปลุกฝังความคิดและอุปนิสัยที่ดีๆให้เด็กๆ

·       ปีนี้ยกให้อาจารย์เป็นครูตัวอย่างเลยค่ะ.

·       เรื่องดีๆอย่างนี้ต้องส่งเสริมค่ะ.

                                     

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจคนทำงานครับ,ครูธนิตย์...

ขอให้มีพลังชีวิตสร้างสรรค์บทเรียนดีๆ ให้เด็ก ต่อไป

 • Noo Ying กลับมาจากอุดรแล้ว?
 • สนุกมั้ย..

ขอบคุณผึ้งงาน SDUครับ

ขอบคุณอ.แผ่นดินครับ

เขียนเมื่อ 

ครูต้อยแวะมาขอคำแนะนำการนำโครงงานมาให้เด็กๆทำ ตำรานะขี้เกียจอ่าน บอกตรงๆ มันไม่ค่อยตรงกับการปฏิบัติจริง เอาเป็ฯว่าครูธนิตย์เดินเรื่องอย่างไร เด็กจึงมีความสำเร็จได้

ครูต้อยสนใจตรงนี้ จะได้ลองเอามาทำดูบ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาส่งกำลังใจค่ะ
 • อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
 • ปลายฟ้า   นำเมนูอาหารรสเลิศมาฝากค่ะ

 

(¯`°.•°•.★* ตลาดนัดอาหาร *★ .•°•.°´¯)

หมายเลขบันทึก

243080

เขียน

18 Feb 2009 @ 21:59
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 20:19
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก