เกษตรยะลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
Usernamemitree_suk
สมาชิกเลขที่24577
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 เกิดที่ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง  จัหวัดนครศรีฯ เรียนชั้นประถมต้นที่โรงเรียนใกล้บ้าน  ไปต่อประถมปลายและมัธยมต้นที่นาบอน และไปต่อมัธยมปลาย มศ4-5 ที่เบญจมราชูทิศ ในเมือง หนีวิชาเลขคณิต ไปเรียนโปรแกรมเกษตร จบมศ5. เรร่อนไปหาที่เรียนต่อ ปวช จับพลัด จับพลู ไปเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมตาก 1 ปี วิ่งกลับมาเรียน ปวส. ที่เกษตรไสใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช จบ ปี 2524 สอบบรรจุ  เข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรได้ในปีเดียวกัน...บรรจุ ครั้งแรกที่อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา อยู่ที่นั้นถึงปี2544 จึงย้ายมาอยู่อำเภอเมืองยะลา จนถึงปี 2548 จึงย้ายมาอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ยะลา