เกษตรยะลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
Usernamemitree_suk
สมาชิกเลขที่24577
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดที่ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เรียนชั้นมัธยม ที่โรงเรียนสหมิตรบำรุง อำเภอนาบอน จลมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนชั้นมัธยมปลาย มศ.4-5 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โปรแกรมเกษตร จบจากเบญจม ไปเรียนต่อชั้นปวช ที่โรงเรียนเกษตรกรรมตาก(รุ่น 9) จบปวช.จากเกษตรกรรมตาก มาเรียน ปวส.ที่เกษตรไสไหญ่ รุ่น 16 จากนั่นสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ปี2524 บรรจุที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จนถึงปี 2544 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองและในปี 2547 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ถึงปัจจุบัน