บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง