Lesson Learn 1: เวทีสัมภาษณ์ทำให้ได้เรียนรู้แนวทางการทำงานเพื่อองค์กร

ทำอย่างไรให้คนในองค์กร รักองค์กร มีความมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้น

ช่วงนี้งานยุ่งจริงๆ คะ เนื่องจากที่งานบริหารงานบุคคลเรามีกัน 2 คน พี่อีกคนลาคลอด ทำให้เราต้องมีการจัดการกับงานอย่างรีบเร่ง สำหรับตนเองรู้สึกเหนื่อยบ้าง เพราะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ก็รู้สึกสนุกและท้าทายมาก และเป็นโอกาสที่จะดึงกระตุ้นให้ตนเองต้องเรียนรู้งาน

ในระหว่างทางการเรียนรู้งานก็พยายามเก็บเกี่ยว เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ครั้งหนึ่ง...เมื่อมีโอกาสเข้าเป็นเลขาในเวทีสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน เมเคยเป็นเพียงผู้ถูกสัมภาษณ์ จำความรู้สึกได้ดี ทั้งตื่นเต้นและเครียด แต่เมื่อได้มีโอกาสนั่งนิ่งๆ ฟัง ในบทบาทเลขาการสัมภาษณ์ฯ ทำให้เมรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้รับการสัมภาษณ์ทุกคนเป็นอย่างดีว่า...ทุกคนความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมทำงานในองค์กร ...ทำให้เมคิดย้อนกลับไปยังคนในองค์กร บางครั้งเราได้ยินว่าคนนั้น คนนี้ ไม่รักองค์กร เอาเปรียบองค์กร อู้งาน ...เมคิดว่า...เราทุกคนที่เริ่มเข้ามาทำงาน เรามีความตั้งใจดี มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อองค์กร แต่ด้วยระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบันเขาอาจจะเจออะไรบางอย่างทำให้เขาได้บทเรียนหรือเกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมนั้น ทำให้เมคิดว่า "จะทำอย่างไรให้คนในองค์กร รักองค์กร มีความมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้น ไม่ใช่ลดลง ลดลง" ทำให้ในเวทีสัมภาษณ์วันนั้น เมได้เรียนรู้แนวทางการทำงานเพื่อองค์กรของเราโดยไม่รู้ตัว

นอกจากนั้นการได้รับฟังการ Discuss และการโยนคำถาม การตอบคำถาม ทำให้เกิดการทบทวนภายในตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง เช่น

- อยากพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด สื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้
- เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกัน ที่จะต้องช่วยเหลือเต็มเต็มงานซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงาน
- หากเราจะทำงานเพื่อองค์กร ...เราต้องพยายามทำความรู้จักองค์กร ไม่ใช่เพียงพยายามทำความรู้จักเพียงงานที่เราทำ พยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อองค์กรได้บ้าง
- รับรู้ได้ว่าคนทุกคน มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีประสบการณ์ มีความสามารถ...ทำให้เราเรียนรู้ว่าคนทุกคนต่างมีความสามารถ คนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าในตัวเอง ทำอะไร อย่าดูถูกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นใครคะ

ขอบคุณคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (2)

  • สวัสดีครับคุณเม แอบมา Cheer ครับ... "เรียนรู้คู่การพัฒนา"  จริงๆ เลยครับ
  • เห็นบอกว่า... "ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง" .....ย้ายสังกัดตั้งแต่เมื่อไหร่ ครับ

สวัสดีคะ คุณวิชิต

  • ขอบคุณที่เข้ามาทักทายและให้กำลังใจ
  • ตอนนี้เมมาทำงานที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังคะ กลับมาทำงานที่บ้าน จ.ตรัง
  • หากคุณวิชิตยังอยากเที่ยวทะเลตรัง มาเลยนะคะ ยินดีต้อนรับคะ

เม