สิริกาญจน์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอตากใบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ตากใบ (กศน.ตากใบ)
Usernamenfesirikarn
สมาชิกเลขที่31872
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

        สิริกาญจน์  จันทรสงค์ พักอาศัยใน บ้านสิรินันทน์  เลขที่  42  ซอยสารพัดช่าง 3 ถนนโคกเคียน  อ.เมือง จ. นราธิวาส ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้รับการพิจารณาให้โยกย้ายจาก กศน. อำเภอสุไหงปาดี เมื่อ  10  สิงหาคม  2551 

        ภูมิใจและเต็มใจที่มีโอกาสได้ทำงานในพื้นที่ที่มีความพิเศษ  และหลากหลายวัฒนธรรม    แม้จะมีความเสี่ยงบ้าง   แต่ความเป็นคน " กศน"  ยังเข้มแข็งและเข้มข้นเสมอ