รอยต่อของกาลเวลา...

วันนี้...นั่งอยู่ ณ อีกมุมหนึ่ง..ของความสุข
ลมทะเล..ที่สงบในความรู้สึก..
แต่...หากไม่สงบในสภาพความเป็นจริง
ความรู้สึก...ในอารมณ์ที่อยาก..บันทึก
"รอยต่อ...ของกาลเวลา"
แสงแดด...ที่ทอทาบลงผืนน้ำ
กับ..ความมืดครึ้ม..ที่ปกคลุม...ในอีกส่วน
ช่างเป็นรอยต่อ..ที่ล้อไล่...กันมา
ไม่แตกต่าง...
แต่..หากไปกันได้..ในอารมณ์แห่งรักนี้

   

บทกวีสด ๆ จาก Dr.Ka-poom
ทีมงาน "น้ำ" ในเครือข่าย "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน"
ในวันพักผ่อน สบาย ๆ

(ในภาพคือ เกาะสี่-เกาะห้า จว.พัทลุง ถ่ายโดย "Dr.Ka-poom" และ "ชายขอบ" จากบริเวณหาดหัวปอ อ.บางแก้ว)