ความเห็น 14330

รอยต่อของกาลเวลา

ต้นอ้อ...ต้นธาร
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

 

    แท้จริงแล้ว...รัก...คือ  พันธนาการ  ใช่หรือไม่

                      รัก...คือ  สายใย...ของความผูกพันธ์

     เสมือนหนึ่งโซ่ตรวน ที่ยากหลุดพ้นได้                                   

    ผมมั่นใจว่า  เป็นไปไม่ได้  ที่รักจะไม่ไร้ซึ่งเงื่อนไขใด ๆ

   เพราะชีวิตเดินไป ตามแกนของเวลา