วันตัดสินการจะไปดูงานหรือไม่

การดูงาน

จากการที่กลุ่มได้มีการประชุมกันในวันที่ 27 มกราคม 2549 นั้นก่อนอื่นต้องท้าวความก่อนว่าทางโรงพยาบาลได้มีการจัดสรรค์งบประมาณส่วนหนึ่งทำให้สามารถเจียดงบประมาณประมาณ 12000 บาทให้กลุ่ม ปรากฏว่าเกิดการถกเถียงกันพอสมควรเนื่องจากว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มพึ่งเริ่มต้นใหม่ทำให้การไปดูงานมีความลำบากและบางคนก็อยากให้เอาเงินส่วนนี้มาพัฒนากลุ่มต่อดีกว่า ประธานกลุ่มจึงได้มาประสานกับผม ผมบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงยังไม่พร้อมเนื่องจากว่าช่วงที่ทุกคนอยากไปและว่างกันคือช่วงธันวาคม 48 เป็นช่วงที่ทุกคนยุ่งๆทำให้ไม่สามารถไปได้  ประธานจึงแจ้งความจำนงไว้ว่าวันที่กลุ่มสรุปบทเรียนการทำงานปี 2548 นั้นในวันที่ 13 เดือนกุมพาพันธ์ 2549 จะสรุปตัดสินกันอีกครั้ง ตัวผมบอกแก่ประธานว่าอยากให้แกนนำหรือสมาชิกได้ไปจะได้เห็นการทำงานในวัดพระบาทน้ำพุ  เมื่อถึงวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2549 นั้นมติที่ประชุมกลุ่มขอไม่ไป ดังนั้นประธานจึงมาถามผมอีกครั้ง ผมจึงตอบไปว่าตามที่ประชุมแล้วเงินจะทำอย่างไร ประธานกลุ่มจึงเสนอให้ผมจัดซื้อกล้องเพื่อใช้ ในการทำงานจะได้ง่ายต่อการทำรายงานต่างๆ  ผมจึงรับปากและจะจัดซื้อให้ ต่อไปอาจจะได้เห็นภาพกลุ่มในการทำงานที่ชัดขึ้น และเงินที่เหลือจากการซื้อกล้องก็จะดำเนินการเข้ากลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆต่อไป

เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการบังคับให้คนทำตามใจที่เราคิดนั้นบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าเค้าเป้นคนเหมือนกัน การยอมรับความคิดจึงเป้นสื่งสำคัยอย่างยิ่ง

และจากการที่กลุ่มแกนนำของภาคอีสานทำให้ประธานกลุ่มได้มีโอกาสไปร่วมประชุมโดยมีการนำสมาชิกกลุ่มอีก 1 คนไปรว่มประชุมด้วยเพื่อสร้างบุคลากรขึ้น ทำให้ได้รับการติดต่อจากผู้ทำงานให้กับ Trac ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาจะเข้าช่วยเราพัฒนาอย่างไรต่อไปเดี่ยวจะมาเล่าต่อนะครับ

ภก.มด

ปล.ช่วงนี้จะพยายามเอารูปกิจกรรมต่างที่กลุ่มและโรงพยาบาลทำมาขึ้นบลอกให้ได้ครับ ผมสัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (0)