การอบรมกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง

ประชุมกลุ่ม, ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน,เครือข่าย

หลังจากที่ได้มีการพักการประชุมในช่วงฤดูกาลเกี่ยวข้าว กลุ่มก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง การประชุมชนกับการประชุมของโรงพยาบาล ในงานประชุม is ของรพร.ทั่วประเทศ วันที่ 17 ธันวาคม 2548 จึงทำให้ดูวุ่นวายตอนเช้าปรากฎว่าประตูห้องเปิดไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ขอกุญแจไว้ทำให้เรียนรู้ว่าการจะจัดประชุมนั้นควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมมากว่านี้ อีกสิ่งหนึ่งคือการที่เค้าเหล่านั้นได้รับการอบรมจากผู้มาไกลทำให้มีความเข้าใจและสนใจมากขึ้นโดยได้รับวิทยากรสนับสนุนจากกลุ่มผู้ติดเชื้อจากจังหวัดศรีษะเกศ 2 ท่าน ทำให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์มากยิ่งขึ้นโดยวิทยากรที่เป็นผู้ติดเชื้อด้วยกัน วันนี้กลุ่มก็ได้ส่งตัวแทนกลุ่มผู้ติดเชื้อไปขายพิมเสนน้ำและก็กาละแมด้วยทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในเวลาพักเที่ยงก็มีการทำก๋วยเตียวรับประทานด้วยกันทำให้เกิดความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายก็ประชุมกันเสร็จ 5 โมงเย็น ทำให้ได้เรียนรู้อีกว่าการร่วมกันให้ความรู้โดยผู้ติดเชื้อกันเองทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

ภก.มด

ภาพสถานที่ตั้งของกลุ่มในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

 

การอบรม OI/ARV จากศรีษะเกส

 

ภาพกิจกรรมในระหว่างอบรม

การรับประทานอาหารร่วมกันของกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (0)