14 ธันวาคม 48

วันนี้อาจารย์ได้ให้ผมลองตัดต่องาน ครับ โดยอาจารย์วิจิตร ได้ให้ผมตัดไตเติล ต่อ ถาพที่อาจารย์ได้ตัดไว้แล้วครับ หลังจากตัดเสร็จผมก็ให้อาจารย์วิจิตรมาตรวจ อาจารย์ก็บอกว่า ยังมีข้อบกพร่องอยู่ บ้าง และอาจารย์ก็ได้ลองทำให้ดู เมื่ออาจาราย์ทำให้ดูนั้นผมก็เข้าใจเลยว่าที่อาจารย์พูดนั่นถูก เช่นบ้างช่วงควรใช้ fade แต่ผมใช้ dissolve เป็นต้น วันนี้ก็มีคานี้ครับ

 

15 ธันวาคม 48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)