ช่วงเช้า

 

วันนี้ได้ลงไปช่วยจัดสตูดิโอ เพื่อเตรียมถ่ายรายการของสาขาฟิสิส์ เรื่องนาโนเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ ราม ติวารี เป็นผู้สัมภาษณ์ ดร.จากศูนย์ นาโน

 

และหน้าที่หลักในการถ่ายรายการในวันนี้คือคอยดูแลเรื่องแสงไฟในสตูดิโอ และก็ช่วยพี่ๆ ในการถ่ายทำเช่น ยกไมค์บูม ถือบทให้พิธีกรอ่าน ครับ