ความเห็น 14683

รอยต่อของกาลเวลา

ต้นอ้อ...ต้นธาร
IP: xxx.147.24.161
เขียนเมื่อ 
บันทึกนี้เพื่อเธอ (Dr.Ka-Poom...คิดว่า เสมือนหนึ่งประติมากรรมแห่งจินตนาการ...ได้หรือไม่
.....แล้วโลกแห่งความเป็นจริง..เล่า...ฉันใด...