ความเห็น 15566

รอยต่อของกาลเวลา

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     เมื่อวานตอนที่ไปเป็นวิทยากรกระบวนการ "โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพภาคประชาชน" ให้แก่ สอ.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ณ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดพัทลุง ในช่วงกิจกรรม Walk Rally และสรุปฯ มี อสม.ท่านหนึ่งสรุปว่า "ความรักของคนในชุมชน จะทำให้การพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและดี" --> ข้อสรุปจากฐาน "หยีบไข่มังกร" น่าคิดนะครับ