ความเห็น 14342

รอยต่อของกาลเวลา

อ้อเล็ก ทิวไผ่งา..
IP: xxx.156.150.98
เขียนเมื่อ 
       เห็นด้วยกับคุณต้นอ้อ...ต้นธาร