ความเห็น 13773

รอยต่อของกาลเวลา

ต้นอ้อ...ต้นธาร
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ระหว่าง การงานแห่งความรัก และ การงานแห่งการเลี้ยงชีพ สามารถแยกให้เป็นอิสระต่อกันได้  ก็เป็นเพียง...ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  หรือเรียกว่า....พักผ่อน...ในความจริง...สัมพันธภาพ ระหว่างการงานสองอย่างนี้  ยังมิสามารถแยกออกจากกันได้  

หากแม้นว่า..ใครได้สิ่งหนึ่งแล้ว...อีกสิ่งหนึ่งอาจต้องขาดหายไป......ผมเอง..สามารถหยิบฉวยการงานแห่งความรัก  ได้เป็นครั้งคราว...บางเวลา...เท่านั้น