ความเห็น 13199

รอยต่อของกาลเวลา

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เรียน..ดร.จันทรวรรณ และเขียนถึง...คุณชายขอบ

ในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..ที่เต็มพร้อมด้วย..จิตและใจ
ที่...มีแต่การให้และให้...ถึงแม้ว่าการให้นั้นจะพลัดหลงเข้ามา...
แต่นั่น...ก็ได้เกิดการให้..เกิดขึ้น...แล้ว...ถึงแม้บางครั้งการให้นั้นคนให้อาจไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
ดีใจ...และขอบคุณ...ที่ยังมีคนในสังคมอย่าง ดร.จันทวรรณ และคุณชายขอบ
ที่สรรค์สร้างสิ่งที่งดงามทางความรู้..ต่อชุมชน...คนไทย..และโลก
ในส่วนประเด็นที่ว่า...Dr.Ka-poom..จะเขียนบันทึกหรือไม่นั้น...ไม่สำคัญ
สำคัญที่ว่า...ได้เข้ามาแล้วทำอะไรบ้าง...มากกว่า...
งดงาม...ในความรู้สึก...ที่ได้ให้ "โอกาส"...ตนเอง...
ได้มาเติมเต็ม..และ ลปรร...
และร่วมกันรังคสรรค์...สิ่งสวยงามทางปัญญา...