ความเห็น 13647

รอยต่อของกาลเวลา

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ลปรร.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้...มีวิธีการและกระบวนการมากมายที่มนุษย์สามารถ..นำมาใช้ได้...
Blog เป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือ...ที่สามารถ..ใช้ได้เฉพาะกับ "กลุ่มคน"...ที่มีวงจำกัด
หาใช่...เป็นสิ่งยืนยันได้ทั้งหมด...
การแสดงความคิดเห็น...เป็นสิ่งที่ "มนุษย์"..พึงทำได้...ภายใต้.."สิทธิมนุษยชน"...
ที่ไม่ก้าวก่าวหรือทำร้ายใคร...แต่ด้วยเจตนาที่ดีงาม...
และไม่ครอบงำ...ต่อ "เนื้อความ"..ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็น
และ...
นี่คือสิ่ง...ยืนยันที่บ่งบอก..."ความเชื่อและศรัทธาในตนเอง"...ภายใต้.."การไม่ทำร้ายใคร"...