ผมเอง

"อีดอก" หยาบไปไหม

เขียนเมื่อ  20 Aug 2017 @ 13:02
5755

กีฬานกฮูก end of season

เขียนเมื่อ  17 Aug 2017 @ 10:44
4921

รักไม่ต้องการเพศ (ที่แท้จริง)

เขียนเมื่อ  08 Aug 2017 @ 22:24
7533

ติดสัด

เขียนเมื่อ  17 Jun 2017 @ 07:21
12052

บันทึกสำหรับพี่น้อย

เขียนเมื่อ  08 Jun 2017 @ 21:11
13333

บันทึกคัมภีร์เทวดา

เขียนเมื่อ  10 May 2017 @ 11:52
11932

การเตรียมตัวตายของใครสักคน

เขียนเมื่อ  06 Apr 2017 @ 23:32
14143

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี (ตอนจบ)

เขียนเมื่อ  02 Apr 2017 @ 18:45
16943

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี (ตอน ๑)

เขียนเมื่อ  02 Apr 2017 @ 18:43
12131

บันทึกดัดฟันเมีย

เขียนเมื่อ  19 Mar 2017 @ 23:42
14432

คนแก่ปะทะกัน

เขียนเมื่อ  19 Mar 2017 @ 08:01
1081

ใกล้ตาย

เขียนเมื่อ  07 Mar 2017 @ 20:33
15043

ถนนสายประ (กระนั้นหรือ)

เขียนเมื่อ  07 Mar 2017 @ 00:08
13822

เที่ยวสงขลาบ้าง

เขียนเมื่อ  05 Mar 2017 @ 22:24
126

เรื่องกล้วยๆ

เขียนเมื่อ  04 Mar 2017 @ 21:03
17123