รอยไถของจักรวาล

เขียนเมื่อ
117 1
เขียนเมื่อ
112
เขียนเมื่อ
122 1
เขียนเมื่อ
183 1
เขียนเมื่อ
202 2 1
เขียนเมื่อ
170
เขียนเมื่อ
122 1