ข้อเสนอเรื่อง: พัฒนาการของตระกูลภาษาไท-กะได และออสโตรนีเซียน

ข้อเสนอเพื่อการถกเถียง ว่าด้วยพัฒนาการของภาษาไท-กะได (รวมภาษาไทย) ที่มีรากร่วมกับภาษาออสโตรนีเซียน แต่ครั้งแรกเริ่ม จาก 'รากคำพยางค์เดียว' (monosyllabis roots) อันดึกด้ำบรรพ์ 

เป็นตระกูลภาษาที่แม้ในปัจจุบันจะมีลักษณะของภาษาคำโดดอย่างเด่นชัด หากเป็นเพียงผิวเปลือกนอกที่ฉาบเคลือบไว้เท่านั้น เพราะโดยเนื้อแท้แล้วภาษาตระกูลไท-กะไดเป็นภาษาที่มี 'รากคำพยางค์เดียว' แฝงฝังตัวอยู่ อย่างชัดเจนยิ่ง

สุพัฒน์ เจริญสรรพพืช

จันทบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2562 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รอยไถของจักรวาลความเห็น (0)