อนุทินล่าสุด


Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

 รimg1394863852814.jpgวมเขาคายโครงงานคุณธรรม 14-16 มีนาคม   2557  ณ สวนปาดอนธรรมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ เพื่อนคู่คิดนิสิต มมส  

ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-17.00 น.ทางวิทยุคลื่นความถี่  FM. 102.25 Mhz

 

 

ทีมนิสิตอาสากับการจัดรายการวิทยุ

 

 เกี่ยวกับการให้บริการ และนานาสาระ ทางด้านจิตวิทยา  การใช้ชีวิตประจำวัน...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันเสาร์ที่ 6  กรกฎาคม  2556   เวลา 08.30 น.  มีแผนการออกเยี่ยมและติดตามโคงงานคุณธรรม จริยธรรม ที่นิสิตวิชาการพัฒนานิสิตภาคเรียน 1/ 2556  กลุ่มที่ 12  ได้ดำเนินการมีสมาชิกกลุ่ม 40 คน โครงการ ปันน้ำใจ สานสายใยพี่สู่น้อง เพื่อให้นิสิตได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ  ณ  โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

-และนิสิตกลุ่มที่ 8  จำนวน 40  คน    ออกนอกสถานที่ เพื่อร่วมกันทำความดี ตามโครงงานคุณธรรม จริยธรรม

ทำกิจกรรม ทำบุญ และร่วมกันพัฒนาวัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย  เวลา  10.00 น.ความเห็น (2)
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 10.00 น.  วันที่   22   มกราคม   2556    งานแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน   วันนัดพบแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ที่จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2556 เวลา 08.30–16.30น.  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ช่วงเที่ยงนี้ มีนัดกับนิสิต ที่มีปัญหาชีวิต(ทุกปัญหามีทางออกนะคะ  อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว)  

 เพื่อมารับคำปรึกษา  ณ  อาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิตความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่กำลังมองหางาน ..เชิญร่วมสมัครงาน-สัมภาษณ์งาน กับนายจ้างโดยตรง ที่งานนัดพบแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม ( job Fair 2013)  

 ณ อาคาพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ในวันที่26 มกราคม 2556   เวลา 09.00 -16.00 น.

***(นิสิต/นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาช่วงเดือนมีนาคม 2556  เป็นต้นไป ก็สามารถสมัครงานล่วงหน้าไดนะคะ โดยใช้ใบรับรองการเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ขอได้ที่กองทะเบียนแนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครงานเพิ่มเติมค่ะ )  ***ตำแหน่งงานว่างดูได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 25566 เป็นต้นไปที่  
www.sa.msu.ac.th/kongkit/jobs

อนงค์  ปะนะทัง

11 มกราคม 2556ความเห็น (1)

ม.ใหม่ อยู่ที่ไหนหรือครับ ;)...

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้เปิดให้บริการแล้วนะคะ  ร้านค้าสวัสดิการนิสิตและบุคลากร  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ขอบคุณท่านผศ.ดร.ลัดดา  แสนสีหา ที่พาไปเลี้ยงข้าวเที่ยงวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าเมื่อวานนี้   ด้วยความขอบคุณมากค่ะความเห็น (2)

สุขสันต์วันเกิดครับ.....มีความสุขจากการปลดความทุกข์ของคนอื่นต่อไปครับ ....

ขอบคุณมากค่ะ อ.ดร.ฤทธิไกร

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 22 กันยายน 2555 ข้าพเจ้า และ ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้านจิตวิทยา การใช้ชีวิตที่ดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาจิตวิทยา จำนวน 72 ราย ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ในภาคเรียนที่ 2/ 2555
จัด โดยภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ เทคนิค วิชาชีวิต ฝึกความเป็นคนให้นิสิตมีความพร้อม ทั้งทางกาย ทางใจ ทางเอกสาร ก่อนที่จะออกฝึกงาน และยังเน้นย้ำ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาที่ดี จรรยาบรรณนักจิตวิทยา บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน การเรียนรู้จักตัวเอง รู้จักเขา รู้จักเรา สิ่งที่ควรปฎิบัติ และสิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งวิธีการปรับตัวและการเผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการร่วมกันจัดเตรียมเสบียงความรู้ ความเข้าใจแก่นิสิต ให้มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้อย่างเต็มความสามารถ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้อาจารย์และนิสิตได้มีพลังในการดำเนินชีวิต และขอสนับสนุนกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้ต่อไป จัดกิจกรรม ณ ห้องเรียน SC1-212 เวลา 09.00-12.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

นิสิตสาขาจิตวิทยา ระบบพิเศษ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มมส เข้าฝึกงาน ณ งานแนะแนวและจัดหางาน จำนวน 26 คน เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีทีมงานของงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต พี่เลี้ยงภาคปฎิบัติค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันเสาร์นี้ได้เวลากลับไปเยี่ยมบ้านของพี่สาว ค่ะ เพราะห่างหายไปจากบ้านนานแล้ว เพราะมีภาระกิจต้องทำงานในช่วงวันหยุดด้วยค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 7 กัยายน 2555 เวลา 15.30 น.ได้นัดนิสิตมารับคำปรึกษา อย่างต่อเนื่อง ณ งานแนะแนว กองกิจการนิสิต มมสความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

งานแนะแนวและจัดหางาน ออกพบปะน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ไปร่วมกับงานวินัยนิสิต งาน กยศ. กองกิจการนิสิต เพื่อที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิต มมส. ในเรื่องต่างๆ อาทิ เกี่ยวกับวินัยนิสิต การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รักอย่างปลอดภัย และเกี่ยวกับ กยศ. ในวันที่ 2 กรกฎาคม 55 เวลา 13.00- 15.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 07.30 น. นัดเพื่อนๆไปเที่ยวธรรมชาติ และไปร่วมทำบุญกันที่วัดภูค่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 17.00-20.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง พาน้องร้องเพลงคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายคือ การพิสูจน์รุ่น กิจกรรมมีการฝึกน้องร้องเพลง ทดสอบวินัยกับน้องๆ และกิจกรรมกดดันน้อง และกิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดี ทำให้น้องใหม่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้น ได้รุ่น ได้รุ่นดอกปีบช่อที่ 16 แล้วความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันนี้เข้าร่วมกิจกรรมของ กลุ่มจิตตปัญญา การสนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ไพบูลย์ ฐิตมโน ณ พิพิธภัณฑ์ มมส เวลา 09.00-17.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันนี้กิจกรรมรับน้อง ร้องเพลงคณะ เริ่มขึ้นแล้ว วันที่ 14-16 มิถุนายน 2555 เวลา 17.00-20.00 น. และวันนี้ผู้บันทึกได้รับการดูแลให้กำลังใจรับน้อง ร้องเพลงคณะ ...คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตชั้นปี1 มีทั้งหมด 97 คน เวลา 17.00-21.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 09.30-10.30 น.

 คุณอนงค์ ปะนะทัง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

จากกองกิจการนิสิต มมส  ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องรูปแบบและ เทคนิคการสื่อสารและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศกับลูกในวัยรุ่น   ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 60 คนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ช่วงวันหยุดที่ยาวนาน ของวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ปีนี้ได้นำญาติทำบุญร่วมญาติถวายผ้าอังสะให้กับพ่อแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดอัมพวันบ้านห้วยแคน โนนสูง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จะทำเป็นประจำทุกปี จากนั้นได้ไปขอพรญาติผู้ใหญ่ เพื่อรดน้ำขอพร ในวันสงกรานต์ค่ะ ตามด้วยร่วมทำบุญบวชลูกชายของคุณครูอาภรรักษ์ ยศคำลือ ปีนี้อิ่มเอม และอิ่มบุญค่ะ 13 เมษายน 2555ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เย็นนี้ได้มีเวลาไปออกกำลังกาย กับเพื่อน รอบๆอาคารพลศึกษา มมส.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ขอเชิญทุกท่าน ติดตามฟังรายการวิทยุ “เพื่อนคู่คิด นิสิต มมส ”ทางสถานี มมส FM .102.25 Mhz

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00–19.00 น.

ดำเนินรายการโดย กองกิจการนิสิต ( บุคลากรและ นิสิตจิตอาสา )ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

 กองกิจการนิสิต  ได้จัดเตรียมงาน และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อที่จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2555 

ในวันที่ 3 มิ.ย.55  ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันนี้กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนานิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม EN 217 เวลา 08.30-16.30 จัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง11-13 มีนาคม 2555 มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ซึ่งกองกิจการนิสิต ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ และ ฝึกภาคปฎิบัติ โดยท่านอาจารย์ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21ธันวาคม 2554 ณ อาคารพลศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 8,240 คนความเห็น (1)
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ช่วงนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบ ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2554 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารพลศึกษาความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท