อนุทิน 113801 - Panuch

  ติดต่อ

นิสิตสาขาจิตวิทยา ระบบพิเศษ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มมส เข้าฝึกงาน ณ งานแนะแนวและจัดหางาน จำนวน 26 คน เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีทีมงานของงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต พี่เลี้ยงภาคปฎิบัติค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)