อนุทินล่าสุด


Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

17.00-20.00 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันสุดท้ายที่ดำเนินกิจกรรมมาในระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2554 แล้ว และวันนี้จะเป็นวันพิสูจน์รุ่นของน้องนิสิตใหม่ มมส. ขอเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ทุกคนนะคะ



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2554    ได้เข้าร่วมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน (คุณตุ๊) ที่มาเยี่ยมงานแนะแนวและจัดหางาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิต นักศึกษา เวลา 11.00-12.00 น.



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 14 มีนาคม 2554 วิทยากร แนวทางการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตระดับคณะ   เวลา 10.00-10.40 น.   ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 งานแนะแนวและจัดหางาน ได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นัดพบตลาดงานครั้ง ที่ 11  เวลา 08.00-16.30 น.

 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต  ได้จัดโครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ออกติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554   ผู้บริหาร และบุคลากรกองกิจการนิสิต   ได้ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์  สรรสร้างกองกิจการนิสิต กิจกรรมประกอบด้วย  ทำบุญตักบาตร  อบรมปฎิทินออนไลน์   แข่งขันกีฬาสี และสังสรรค์ปีใหม่  แลกของขวัญ   เวลา 07.00-21.00 น.    ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 13.00 น. วันนี้ นัดนิสิตมารับคำปรึกษา ณ ห้องแนะแนวให้คำปรึกษา  กองกิจการนิสิต มมส



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

งานแนะแนวและจัดหางาน   กองกิจการนิสิต   เตรียมงาน การจัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์  2554  ณ อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

สถานการณ์น้ำท่วมบ้านมะกอก   บ้านดอนนา บ้านหนองแข้   ตำบลขามเรียง  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่  4 พ.ย.53  มาแล้วค่ะ ที่บ้านเสมอนเกาะ จะต้องเดินทาง ไปเมืองมหาสารคาม ด้วยทางเรือยนต์ค่ะ   น้ำท่วมได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำมาจากทางหน่วยเหนือ  อำเภอกันทรวิชัยได้รับผลกระทบมาก  การสัญจร ไปมาก็ไม่สะดวก     ทำให้พืชสวน  ข้าว  นาไร่ บ่อปลา  ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหมด  น้ำนับวันจะขึ้นเรื่อยๆค่ะ



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันนี้มาทำงานแต่เช้าค่ะ  และบ่ายๆ จะกลับไปทำธุระที่บ้านพี่สาวหน่อย



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กองกิจการนิสิต จัดเวที การถ่ายทอดความรู้จากผู้ไปเรียนรู้มา  สู่ ทีมงาน (การจัดการความรู้)

ณ ห้องคันธาร์  คณะพยาบาลศาสตร์  เวลา 09.00-16.00 น.



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

บ้ายนี้จะเข้าร่วมสอบปากคำเด็ก ณ สำนักงานอัยการจังหวัด เวลา 13.30 น.



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

 

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น้อมจิตกราบบูชา มหาปูชะนียาจารย์   ศิษย์มอน้ำชีกราบกราน  ศิระการบูชาครู

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553   เวลา 07.00-12.00 น.   ณ  อาคารพลศึกษา

จัดโดยองค์กรนิสิต และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันนี้ 16 มิถุนายน 53 ร่วมกับงานวินัยนิสิต พบน้องนิสิตปี 1 ออกสัญจรสู่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เวลา 13.00 น.  ณ  หอประชุมเคียงคะคาง



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 53 ไปเที่ยวอำเภอเชียงคาน และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 53 ร่วมกับงานวินัยนิสิต พบน้องนิสิตปี 1 ออกสัญจรสู่คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้อง ลานตึก B  ชั้น 1



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 53 ร่วมกับงานวินัยนิสิต พบน้องนิสิตปี 1 ออกสัญจรสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 น.  ณ  ห้อง EN 217



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

31 พ.ค.53 - 1 มิใย.53  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2553 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ช่วงเช้าไปร่วมทำบุญ จำนวน 3 วัด  กับครอบครัวพี่ชาย เนื่องในวันครบรอบวันเกิดลูกชาย ในจังหวัดมหาสารคาม

ช่วงเย็นได้เข้าร่วมโครงการพิธี ไถ่ โค กระบือ ณ พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กิจกรรมโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2553   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 900 คน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม  ถึง 31 พฤษภาคม 2553  



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 07.00 น. ได้ข่าวการสูญเสียคุณยายทองมี  ซินโซ(มารดาของคุณแม่ผู้บันทึก)  จากพี่ชาย (คุณบุญคง)   คุณยายรวมอายุ 91 ปี ซึ่งนำความโศกเศร้ามาแก่ครอบครัวอย่างมาก



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2553 วันสุดท้ายจัดนัดพบแรงงาน ก่อนปิดงานลง พบว่า กระเป๋าสะพายเป้ของผู้บันทึกถูกมิจฉาชีพเอาไป  นำความเดือดร้อนมาให้เจ้าของ เพียงเพราะ เชื่อว่า  สิ่งของที่วางไว้โต๊ะผู้จัดงานจะไม่หายไปไหน ทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น 



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

-ช่วงเช้าเข้าร่วมประชุม ณ กองกิจการนิสิต  มมส   เตรียมงาน โครงการเรียนล่วงหน้า  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-ช่วงบ่ายร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อจัดงาน 19-20 มีนาคม 2553  วันนัดพบตลาดแรงงาน  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

พรุ่งนี้ 12.00 น.   เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาบุคลากร ณ อาคารพลศึกษา มมส



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 14.00 น. เข้าร่วมสอบปากคำเด็ก ณ สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม



ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท