อนุทิน 68873 - Panuch

  ติดต่อ

กองกิจการนิสิต จัดเวที การถ่ายทอดความรู้จากผู้ไปเรียนรู้มา  สู่ ทีมงาน (การจัดการความรู้)

ณ ห้องคันธาร์  คณะพยาบาลศาสตร์  เวลา 09.00-16.00 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)