Dr.Anongpanuch


(ุนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(เมื่อ 14 มิถุนายน 2554) และ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (1 ต.ค.2558)
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username
anong-panatung
สมาชิกเลขที่
18205
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา: 

  • ปริญญาตรี (จิตวิทยา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
  • กศม.จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2541
  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.)  สาขา วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563

ด้านการทำงาน

เริ่มต้นการทำงานครั้งแรกมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2534  ณ มูลนิธิศูนย์ออทไลน์ สาขา จังหวัดเชียงใหม่

ขณะนี้ ทำงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้านจิตวิทยา (ให้คำปรึกษาแก่นิสิต)ทางโทรศัพท์(ฟรี) ฮอทไลน์สายด่วน MSU ปัญหาชีวิต การศึกษา 
และอาชีพเพื่อลดภาวะความตรึงเครียดลงบ้าง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือทรัพยากรบุคคล ในการช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวของเขาเอง 
ให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

เกียรติประวัติและรางวัลได้รับรางวัล ฅ KM มมส .ประจำเดือน มีนาคม 2550

 

 

ครูแนะแนวดีเด่น ในวันที่ 6 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

 

เคยปฎิบัติหน้าที่

1. รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตวิทยา) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

 

3.วิทยากรด้านเด็กและเยาวชน, Counselling skills

ปัจจุบัน

1.นักจิตวิทยา(ป.วิอาญา)สำนักงานอัยการจังหวัดแผนกเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา  คณะกรรมการหอพักจังหวัดมหาสารคาม

3. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

ข้อคิดเตือนใจ.. 
-สติสัมปชัญญะลิขิตชีวิตของเราไปสู่ความชอบธรรม
-สติสัมปชัญญะเป็นธรรมขูดเกลาให้กายวาจาใจบริสุทธิ์ เป็นการทำความดีละชั่วได้ทั้งสามทาง
-สติเป็นเจ้าของกายและจิตใจ
-สติเมื่อพัฒนาให้มีมากขึ้นจะเป็นเครื่องมือถลุง เกิดญาณปัญญารู้แจ้ง
-สติเป็นปัจจัยให้ความดี สติทำให้เกิดความสงบ เกิดความหลุดพ้น สติเป็นเหตุไม่ให้เกิดความหลงลืมตัว สติมีมากความทุกข์หมด ผู้ที่พ้นทุกข์ได้เกิดจากการเจริญสติ
-สติเป็นคุณธรรมให้รู้ตื่นและเบิกบาน
-สติจะเป็นกุญแจเปิดเผยตน เห็นผิดเห็นถูก
-สติจะเป็นธรรมเป็นวินัยอย่างยิ่ง สติเป็นความอดทนก็ได้ เป็นความละอาย เป็นเมตตากรุณา เป็นคุณธรรมได้ทุกๆอย่าง การใช้ชีวิตขอให้มีสติเป็นหลักคุณธรรมอันอื่นก็เกิดขึ้นตามลำดับ

 


-สติเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเรา

ทั้งหมดนี่เป็นส่วนหนึ่งของความหมาย คำว่า สติ อยู่ที่ตัวคุณเองว่ามีสติมากน้อยเพียงใด ถ้าเรามีสติมาก ความหลงก็จะไม่มี จะเกิดแต่สุข ตลอดไป

ที่มา: http://otvety.google.ru/otvety/thread?

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท