อนุทิน 61748 - Panuch

  ติดต่อ

-ช่วงเช้าเข้าร่วมประชุม ณ กองกิจการนิสิต  มมส   เตรียมงาน โครงการเรียนล่วงหน้า  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-ช่วงบ่ายร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อจัดงาน 19-20 มีนาคม 2553  วันนัดพบตลาดแรงงาน  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)