อนุทิน 74565 - Panuch

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต  ได้จัดโครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ออกติดตาม การดำเนินกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เขียน 04 Feb 2011 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)