อนุทิน 73908 - Panuch

  ติดต่อ

งานแนะแนวและจัดหางาน   กองกิจการนิสิต   เตรียมงาน การจัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์  2554  ณ อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)