อนุทิน 86544 - Panuch

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2554    ได้เข้าร่วมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน (คุณตุ๊) ที่มาเยี่ยมงานแนะแนวและจัดหางาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิต นักศึกษา เวลา 11.00-12.00 น.

เขียน 16 Mar 2011 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)