อนุทิน 86544 - Panuch

  ติดต่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2554    ได้เข้าร่วมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน (คุณตุ๊) ที่มาเยี่ยมงานแนะแนวและจัดหางาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิต นักศึกษา เวลา 11.00-12.00 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)