อนุทินล่าสุด


Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กองกิจการนิสิต มมส ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และกลุ่มนิสิต สังกัดองค์การนิสิตประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มมส เวลา 13.30 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กองกิจการนิสิต มมส.จัดโครงการเพื่ออาจารย์ที่ปรึกษา& บุคลากร มมส.ด้านทักษะการให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.66🥰🥰🥰ณ ห้องประชุมแกลลอรี่ เลควิว ขอนแก่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ชีวิตของวัยรุ่น & ช่องทางการช่วยเหลือและทางออก

        คณะกรรมการกลางกลางการให้คำปรึกษา นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการเติมเต็ม และเสริมทักษะการมีชีวิตที่เข้มแข็งและปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข ให้กับกลุ่มตามโครงการ วมว.ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป้าหมาย จำนวน 90 คน  ณ ห้อง SC3-302 วันที่ 12-12-65 เวลา 08.00+16.30 น


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

15.00น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นัดประชุมเพื่อเตรียมการหารือ การจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือนิสิตชั่วคราว ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กองกิจการนิสิตความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ผูกข้อฮับน้อง ปักป้องบวงศรี พิธีขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเวลา 17.00-19.30 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรนิสิตใหม่ สานสายใยประเพณี 54 ปี ศรีโรจนากร
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา 06.00 -08.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

จิตอาสา มมสงานให้คำปรึกษา มมส
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตจิตอาสาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิตชั้น 3 กองกิจการนิสิตความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ทุกวันอังคาร เวลา 15.00-15.30 น. จัดรายการวิทยุ เพื่อนคู่คิดนิสิต มมส จัดโดย กองกิจการนิสิต ประเด็น จิตวิทยาชีวิต และการให้คำปรึกษา ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทาง FM.102.25 MHzความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กองกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาขั้นกลางสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร มมส ประจำปี 2563 เป้าหมาย จำนวน 50 คน คุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาขั้นต้นจากกองกิจการนิสิต มมส ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมันตรา วารี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร ที่ผ่านการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาขั้นต้นสามารถจัดการกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบการส่งต่อนิสิตที่ประสบปัญหาระหว่างกองกิจการนิสิตกับคณะได้อย่างเหมาะสมความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

งานให้คำปรึกษากองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดอบรมโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาขั้นต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3ในระหว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2562ณ บ้านโฮม สวนอาหาร & รีสอร์ท ยางตลาดความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

6-8 เมษายน 2562 พอมีเวลา อยากจะไปหามุมที่ให้เกิดสร้างสรรค์ paper ออกมาให้ได้ไปทางไหนดีน๊าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

หลังเลิกงานมีแผนพบปะแก้งค์สนามแดง มมส ส่งเสริมกันในการออกกำลังกาย เวลา 17.00 น.เป็นต้นไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้องใหม่ มมส ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 06.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

จัดรายการวิทยุ รายการเพื่อนคู่คิดนิสิต มมส โดย กองกิจการนิสิต มมส ดำเนินรายการโดย อนงค์ภาณุช ปะนะังถิรวิทย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ จัดทุกวันอังคาร เวลา 16.00-17.00 น. ทางคลื่นความถี่ FM.102.25 Mhzความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 งานแนะแนวให้คำปรึกษา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1 จัด ณ โรงแรมบ้านสวนกรีนวิว ริสอร์ท ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 50 ท่านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

ชีวิตในต่างแดน เมืองหังโจว และ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของนิสิตปริญญาเอก หาและได้ประสบการณ์มากมาย  เรื่องจริง...... ไม่อิงนิยาย         วันที่ 18-24 เมษายน 2561 
ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

มื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  ได้ตั้งใจ มุ่งมั่นในการไปลงทะเบียน

" จิตอาสาเฉพาะกิจ "

งานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ได้ลำดับที่ 2195

 สามารถไปรับสิ่งของพระราชทานได้ วันที่ 24 ตุลาคม 2560ความเห็น (2)

-ลงทะเบียนไว้เหมือนกันครับ-อำเภอนัดอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานวันที่ 20 ต.ค.นี้-ทำดีเพื่อพ่อด้วยกันนะครับ

ดีจังเลย

พี่นงสบายดีนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 13.30 น. งานแนะแนวและทุนการศึกษากองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมซักซ้อมในการเตรียมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่คะ ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มมสความเห็น (4)

วันที่ 20-23 มีนาคม 2560 มีการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นหลักสูตร เฉพาะทาง รุ่นที่ 3 ณ สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มมส จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกาษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มมส

วันที่ 1 เมษายน 2560 ใครที่มองหางาน ไม่ควรพลาด เกือบ 10,000 ตำแหน่ง
กองกิจการนิสิต มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานนัดพบตลาดงาน ครั้งที่ 17 สร้างงานสร้้างอาชีพ ณ อาคารพลศึกษา เขตพื้นที่ขามเรียง มอใหม่ มมส.

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อนงค์ภาณุช
ติดตามฟังรายการวิทยุได้นะคะ จัดรายการวิทยุ เพื่อนคู่คิดนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุกวันอังคาร เวลา 16.00 -17.00 น. ทางวิทยุคลื่นความถี่ FM. 102.25 Mhz

..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

เวลา 16.00-17.00 น. จัดรายการวิทยุ เพื่อนคู่คิดนิสิต มมส ประเด็น การเตรียมงานตักบาตรน้องใหม่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพลศึกษา เขตพื้นที่ขามเรียง และห้องประชุมประจำคณะ (ที่ถ่ายทอดสัญญาณอินเทอร์เนตได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

31 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เวลา 10.00-16.30 น. ณ   ห้องประชุม2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

30 ตุลาคม 2557  เวลา 10.30 น. พิจารณษคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา  2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มมส มีนิสิตเข้ารับสัมภาษณ์ จำนวน 16 คนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

28 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณา สัมภาษณ์นิสิตที่ขอเสนอโครงการทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุม3 อาคารพัฒนานิสิต มมส มีนิสิตเข้าร่วมเสนอโครงการจำนวน 5 โครงการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

27 ตุลาคม 2557  เวลา08.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนิสิต เพื่อคัดเลือกรับทุนของนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ทุนละ 30,000 บาท ณ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
Dr.Anongpanuch
เขียนเมื่อ

กิจกรรมที่ 1

เวลา 10.00 น. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 งานแนะแนวและจัดหางานโดยงาน Part time จะได้จัดปประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการส่งเสริมการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

กิจกรรมที่ 2

กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต  มมส มีกิจกรรมสัญจรสู่คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อที่จะพบปะ น้องใหม่  นิสิตใหม่่  ให้ความรู้ทางด้าน กยศ  งานวินัยนิสิต  สวัสดิภาพนิสิต และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อย่างมีความสุข

เวลา 13.00 น.    ในวันที่18 สิงหาคม 2557    ณ    ศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 I ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท